Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Spoločnosti FUNart, s. r. o. so sídlom Fučíkova 721/286, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 47 408 120, zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Okresný súd Trnava, odd.: Sro, vložka č.: 37334/T, DIČ: 2023880188, email: acova.nina@gmail.com, telefónne číslo: +421907328619, týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar (neslúži na odstúpenie od mentoringov, kurzov, prípadne iných služieb):

 

Dátum objednania:

Dátum prijatia tovaru:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dátum:

 

Podpis (ak sa formulár podáva v listinnej podobe):