Autorská práva

Používateľ tejto webovej stránky si je vedomý, že celý obsah na tejto webovej lokalite je autorským dielom  JUDr. Niny Novák Áčovej a je chránené Autorským zákonom v zmysle platnej a účinnej legislatívy. V prípade neoprávneného použitia týchto materiálov (vrátane textov, PDF súborov, videí, fotografií, a iné) bude toto zneužitie autorského diela(autorských práv) sankcionované podľa príslušných právnych predpisov. V prípade ak bude akýkoľvek obsah na týchto webových lokalitách zneužitý , kopírovaný bez písomného súhlasu JUDr. Niny Novák Áčovej – je dotknutá autorka oprávnená pozastaviť subjektu, ktorý zneužíva/kopíruje autorské dielo ( tak ako je popísané vyššie) prístup k predmetnej webovej lokalite.

 

JUDr. Nina Novák Áčová nie je zodpovedná za Vaše výsledky a Vašu schopnosť zarábať peniaze a tvoriť svoj biznis s jej nápadmi, informáciami, nástroji či stratégiami.

Nič na tejto a našich ďalšich stránka vratáne obsahu mentoringov, či kurzov a osnov, negarantuje výsledky a budúce zárobky. Neponúkame žiadnu právnu, zdravotnú, daňovú, či akúkoľvek inú profesionálnu radu. Akékoľvek finančné čísla zmienené na tejto  a ďalšich stránkach ilustrujú koncepty a nemali by byť považované za priemerne dosiahnutý zárobok u Vás, zárobok či sľuby k súčasným a budúcim výsledkom. Vždy všetko konzultujte so svojím účtovníkom, právnikom alebo iným profesionálnym poradcom, predtým, než zareaguješ na tieto či akékoľvek iné informácie, ktoré vedú k zmene životného štýlu, biznisu či financií. Vy sami ste zodpovední za Vaše rozhodnutia, konania a výsledky vo svojom živote a akoukoľvek aktivitou na našich stránkach súhlasíš s tým, že nie sme zodpovední za tvoje rozhodnutia, konania, výsledky a to nikdy, za žiadnych okolností.